สมัครเข้าใช้ระบบ เพื่อรับ รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน
คำนำหน้า   
ยศหรืออื่น ๆ    ยศ(ไม่มีให้เว้นว่าง)
ชื่อ   
นามสกุล   
เลขประจำตัวประชาชน   
หมายเลขโทรศัพท์   
อีเมล   
   

ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และยินยอมให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ข้อมูล

เมื่อสมัครแล้ว รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน

เพื่อความปลอดภัยเข้าระบบได้แล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่าน